Project Description

Hvordan er jeg stillet i forbindelse med handicapparkering på private parkeringspladser..? Få svar på nogle spørgsmål herunder…


Handicappladserne er specielt skiltede/opmærkede med et kørestolssymbol og må kun benyttes af bilister med gyldigt handicapskilt.

Handicapskiltet skal placeres i forruden, så gyldighedsdatoen og serienummer er læseligt udefra. Et handicapskilt er et personligt bevis og skal være forsynet med indehaverens foto og underskrift på bagsiden.

Brugen af et handicapskilt er betinget af, at indehaveren af handicapskiltet er enten fører eller passager i køretøjet. Det kan således ikke lånes ud til andre uden, at handicapskiltets ejer er med i køretøjet.

Da foto og underskrift ikke nødvendigvis kan aflæses udefra, kan vores servicemedarbejdere til enhver tid anmode om at se handicapskiltet, og herved afgøre om handicapskiltet benyttes korrekt. Afvises anmodningen pålægges et kontrolgebyr ud fra antagelsen, at handicapskiltet ikke benyttes retmæssigt.

I tilfælde af dokumenteret misbrug indberetter vi desuden forholdet til Danske Handicaporganisation (DH), som er udsteder af handicapskiltene.

Nej. Et gyldigt handicapskilt giver ikke adgang til gratis parkering på private parkeringspladser.
De lempede regler for brugere af handicapskilt gælder kun for parkering på offentlige arealer. Information om dette kan bl.a. findes på udsteders hjemmeside: www.handicap.dk/brugerservice/parkeringsregler.

Ja. Hvis de reserverede handicappladser er optagede af andre brugere, er du altid velkommen til at benytte en anden parkeringsplads på området – dog ikke reserverede parkeringspladser.

ONEPARK administrerer udelukkende private parkeringsarealer fordelt over hele Danmark. På mange af dem findes der reserverede pladser til bilister med handicapskilt. På private parkeringsarealer skal man selv med gyldigt handicapskilt placeret i forruden overholde de generelle regler for parkeringsområdet.

Hvis der er tidsbegrænsning og krav om indstilling af parkeringsskive skal man også indstille parkeringsskiven, når man benytter sit handicapskilt. Hvis der er betalingsparkering skal man købe billet. Undtagelsen på private parkeringsarealer kan dog være, at der på skilte ved handicappladserne angives helt særlige regler. Så er det disse særlige regler, som skal overholdes.

Ja, når du parkerer på en privat parkeringsplads med tidsbegrænset parkering (skiltet med f.eks. P-skive påbudt, x timers gratis parkering eller lignende) er det et krav, at du skal indstille parkeringsskiven.