Project Description

Er reglerne ens for bil som mototcykler..? Skal jeg også betale forparkering..? Hvis ja, hvor skal/kan jeg sætte min billet uden den flyver væk..? Få svar på nogle spørgsmål herunder…


Nej, det forventes ikke at motorcykler har en parkeringsskive.

Ja. Hvis motorcyklen f.eks. er parkeret enten uhensigtsmæssigt og dermed til gene for øvrige brugere, eller der ikke er indløst parkeringsbillet (ved betalingsautomat iht. skiltede regler), kan motorcyklen pålægges et kontrolgebyr.

Du bør derfor ved betalingsparkering altid gemme din parkeringsbillet/kvittering som dokumentation.

En motorcykel sidestilles med øvrige motorkøretøjer og er dermed sidestillet med en personbil.

Motorcykler skal parkeres i de områder, hvor det er angivet med tekst eller symbol på skilte eller belægning eller som øvrige køretøjer i afmærkede båse, hvis der ikke er decideret motorcykelparkering.

På parkeringsarealer, hvor der ikke er afmærkede parkeringsbåse, skal du parkere, så motorcyklen er til mindst mulig gene for andre.

På parkeringspladser med betaling skal der købes parkeringsbillet i parkeringsautomaten. Parkeringsbilletten medbringes og gemmes som dokumentation for korrekt parkering.

Vi anbefaler motorcyklister at benytte sig af mobilapplikationer som EasyPark, ParkPark eller ParkMan fremfor at købe en fysisk parkeringsbillet på de parkeringspladser, der understøtter det.