Project Description

Er reglerne ens for bil som mototcykler..? Skal jeg også betale forparkering..? Hvis ja, hvor skal/kan jeg sætte min billet uden den flyver væk..? Få svar på nogle spørgsmål herunder…


En mc skal ikke anvende p-skive, når der parkeres på steder med tidsbegrænset parkering. Dog er man stadig forpligtet til at overholde tidsbegrænsningen.

Hvor det er muligt, skal der betales for parkering via de mobile løsninger.

Ja. Hvis motorcyklen f.eks. er parkeret enten uhensigtsmæssigt og dermed til gene for øvrige brugere, eller der ikke er betalt via de mobile betalingsløsninger.

En motorcykel sidestilles med øvrige motorkøretøjer og er dermed sidestillet med en personbil.

Motorcykler skal parkeres i de områder, hvor det er angivet med tekst eller symbol på skilte eller belægning eller som øvrige køretøjer i afmærkede båse, hvis der ikke er decideret motorcykelparkering.

På parkeringsarealer, hvor der ikke er afmærkede parkeringsbåse, skal du parkere, så motorcyklen er til mindst mulig gene for andre.

Motorcyklister skal altid benytte sig af mobilapplikationer som EasyPark, ParkPark eller ParkMan fremfor at købe en fysisk parkeringsbillet på de parkeringspladser, der understøtter det.