Project Description

Er du i tvivl om, hvor mange P-skiver man må have eller skal den placeres et bestemt sted..? Få svar på nogle spørgsmål herunder…


Det korte svar er ja.

Når du parkerer på en parkeringsplads med tidsbegrænset parkering (angivet på skilte med teksten ‘P-skive påbudt’ eller tilsvarende beskrivelse) er det et krav, at du skal have en godkendt parkeringsskive.

Parkeringsskiven skal kunne aflæses af vores servicemedarbejdere og tydeligt angive ankomsttidspunktet.

Parkerer du din bil på et område, hvor der skal indløses parkeringsbillet, har det ikke nogen betydning for os om der findes en parkeringsskive i din bil, og du modtager i den sammenhæng ikke kontrolgebyr for ikke at have gyldig parkeringsskive i din bil.

Parkeringsskiven skal være synligt placeret i forruden.

Parkeringsskiven skal indstilles til at vise det tidspunkt, hvor du parkerer din bil. Dog må du stille tiden til udløbet af det kvarter, hvor du starter parkeringen.

Eksempel: Parkerer du din bil klokken 12:35, skal du indstille viseren til klokken 12:45 (udløbet af kvarteret). Hvis servicemedarbejderen kontrollerer din bil, efter at du har forladt den, men inden den angivne tid på din parkeringsskive, f.eks. kl. 12:40, pålægges der ikke et kontrolgebyr.

Som udgangspunkt kan det ikke anbefales at have flere parkeringsskiver liggende i forruden.

Det er ikke et problem, hvis begge parkeringsskiver viser det samme tidspunkt. Men, hvis servicemedarbejderen ikke entydigt kan afgøre tidspunktet for parkering, får du et kontrolgebyr. Det kan ikke forventes, at servicemedarbejderne skal foretage en vurdering af, hvilket tidspunkt og parkeringsskive, der er korrekt.
Derfor, for en sikkerheds skyld, sørg for kun at have én parkeringsskive i forruden. Hvis du gerne vil have en ekstra i bilen i tilfælde af, at den elektroniske går ud, kan du have den liggende i handskerummet.

Hvis du parkerer på en parkeringsplads, hvor der er betalingsparkering sammen med et påbud om indstilling af parkeringsskive, kan du vælge at parkere på flere måder.

Teksten på skiltet kan for eksempel lyde:

  • Parkering tilladt i [1 time] med korrekt indstillet P-skive
  • Derudover parkering kun tilladt med gyldig P-billet

Du kan dermed vælge at:

  • Parkere i det tidsrum, der er angivet som tilladt med korrekt indstillet parkeringsskive. Der er dermed ingen grund til at købe billet i betalingsautomaten for at supplere parkeringstiden.
  • Du kan indløse billet i betalingsautomaten fratrukket den tid, som er tilladt med indstillet parkeringsskive, forudsat, at du indstiller parkeringsskiven til udløbet af din parkeringsbillet.
  • Du kan indløse billet i betalingsautomaten for den tid, du har behov for at parkere og undlade at indstille parkeringsskiven. Dermed får du dog ikke gavn af den gratis parkering med påbudt parkeringsskive.

Når du parkerer på en parkeringsplads med påbudt parkeringsskive, er det et krav, at du skal have en korrekt indstillet parkeringsskive uanset, hvor længe du er væk.

Vi oplever flere og flere tilfælde, hvor elektroniske parkeringsskiver ikke fungerer efter hensigten. Vi vil derfor gerne advare mod at tro, at man er fritaget for kontrol og evt. kontrolgebyr for urigtig indstillet parkeringsskive, da dette desværre sagtens kan forekomme.

Det er dit ansvar at sikre dig, at den elektroniske parkeringsskive har indstillet sig korrekt.

Et godt råd ved brug af elektroniske parkeringsskiver er altid at have en manuel parkeringsskive liggende i handskerummet i tilfælde af, at den elektroniske parkeringsskive svigter. Husk at fjerne den elektroniske parkeringsskive, tage batteriet ud eller afskærm den, da det heller ikke er tilladt at have to parkeringsskiver.

Ja, når du parkerer på en privat parkeringsplads med tidsbegrænset parkering (skiltet med f.eks. P-skive påbudt, x timers gratis parkering eller lignende) er det et krav, at du skal indstille parkeringsskiven.