Project Description

Jeg mener ikke, at kontrolgebyret er berettiget – hvordan klager jeg..? Kan jeg afdrage på et kontrolgebyr..? Få svar på nogle spørgsmål her under…


Mener du at have modtaget et uberettiget kontrolgebyr for en parkering, har du mulighed for at lave en skriftlig klage. Vi modtager kun skriftlige henvendelser af hensyn til dokumentation af sagsbehandlingen. Du kan vælge at henvende dig ved brug af vores klageformular. Når vi har modtaget din henvendelse, og mens den bliver behandlet, vil din sag være i bero.

Hvis du ikke er tilfreds med vores afgørelse, har du mulighed for at indbringe din klage for Parkeringsklagenævnet. Det kan du vælge at gøre allerede, når vi har behandlet din klage én gang. Du kan også vælge at lade os behandle din klage to gange, inden du anker til Parkeringsklagenævnet.

Det koster DKK 175 at få din sag behandlet i Parkeringsklagenævnet. Hvis du får medhold, får du pengene tilbage. Du kan se alle detaljer og indsende din klage via Parkeringsklagenævnets hjemmeside – www.parkeringsklagenævnet.dk

ONEPARK er tilsluttet Parkeringsklagenævnet
Alle private parkeringsselskaber skal være tilsluttet Parkeringsklagenævnet for at kunne pålægge parkeringsafgifter lovligt.

Parkeringsklagenævnet giver dig en mulighed for at få din sag prøvet uden at gå til domstolene. Du skal dog stadig først klage til ONEPARK – eller det selskab, som har pålagt dig en P-afgift – inden du kan anke din sag til Parkeringsklagenævnet.

Jeg vil gerne anke til Parkeringsklagenævnet – hvad skal jeg gøre?
Først skal du klage til ONEPARK – det gør du via vores online formular lige HER.

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du anke sagen til Parkeringsklagenævnet, eller du kan sende en klage mere til os – det gør du også via vores klageformular lige her.

Du bestemmer altså selv, om du vil anke til Parkeringsklagenævnet efter din første eller anden klage til ONEPARK.

Bemærk: Du kan kun anke afgørelser til Parkeringsklagenævnet for afgifter udstedt efter 1. juli 2018.

Kontrolgebyret bliver placeret i forruden, men vi kan naturligvis ikke garantere, at den bliver siddende indtil du vender tilbage til din bil. Derfor sender vi dig efterfølgende en betalingspåmindelse for at gøre dig opmærksom på, at du har modtaget et kontrolgebyr. Dette er ikke en rykker og er derfor uden rykkergebyr.

Det er kun offentlige instanser, f.eks. Politiet og SKAT, der må udstede bøder.

Har du fået et kontrolgebyr fra os, er det fordi, du har parkeret på et privatejet område uden at følge parkeringsreglerne. Vi har fuld forståelse for, at det måske kan virke urimeligt, at du ikke lige kan foretage en kortvarig parkering uden at blive pålagt et kontrolgebyr, men parkeringsopsyn (og dermed kontrolgebyrer) er til for at sikre, at der er ledige parkeringspladser til rådighed for de retmæssige brugere.

Kontrolgebyrer er nødvendige for at håndhæve parkeringsreglerne. Uden kontrolgebyrer var der formodentlig ingen, der ville følge reglerne. Uanset om dit ærinde er kortvarigt eller langvarigt er det derfor vigtigt, at du følger parkeringsreglerne.

Nej. Imens vi behandler din henvendelse, vil din betaling være i bero, og du skal derfor ikke betale kontrolgebyret. Du skal heller ikke betale selvom betalingsfristen udløber. Såfremt vi i sagsbehandlingen beslutter at fastholde kontrolgebyret, får du en ny betalingsfrist.

Vi tager alle henvendelser omkring kontrolgebyrer alvorligt, og vi stræber efter at sagsbehandle så hurtigt og grundigt som muligt uden at gå ned på servicen.

Når vi har modtaget din henvendelse laver vi en ny vurdering af grundlaget for kontrolgebyret. Vurderingen laves ud fra de skiltede regler samt dokumentationen fra servicemedarbejderen – alt sammenholdt med dine kommentarer.

Imens vi behandler din henvendelse, vil din betaling være i bero.

Hvis det er gjort klart, hvorfor kontrolgebyret er blevet udstedt og, det kan dokumenters, skal kontrolgebyret stadig betales. Det er ikke relevant for gyldigheden af kontrolgebyret, om bilens fabrikat eller farve er noteret forkert.

Det er føreren af bilen, der er ansvarlig for at betale kontrolgebyret. Hvis det ikke oplyses, hvem der har parkeret bilen, er det ejers ansvar at lave en indbyrdes aftale med føreren om, hvem der skal betale.

Hvis du har modtaget et kontrolgebyr for en bil du har solgt – inden udstedelsen af kontrolgebyret – kan du henvende dig skriftligt til os med dokumentation for salget (for eksempel slutsedlen eller lignende, hvoraf det fremgår, hvem der har overtaget køretøjet og dato for salget) samt kontrolgebyrer. Derfra har vi mulighed for at rette henvendelse til den nye ejer af bilen og få betaling for kontrolgebyret. Hvis ikke vi kan få dokumentationen, hæfter du selv for kontrolgebyret.

Kontakt ONEPARK klageafdeling skriftligt HER, vedlagt den nødvendige dokumentation.

Kontrolgebyrer bliver principielt ikke refunderet. Når der bliver betalt uden at afgive en skriftlig klage, betragte grundlaget for kontrolgebyret som erkendt.

Hvis det ikke er muligt at parkere indenfor båsens streger, skal du finde et andet sted at parkere. Det ændrer ikke på reglerne, at andre bilister holder forkert – her vil alle, der ikke holder indenfor båsen, få udstedt et kontrolgebyr, uanset, hvem der først holdt skævt.

Vi kan annullere kontrolgebyret, hvis din bil har holdt hensigtsmæssigt og forsvarligt parkeret med havariblink tændt, uden at være til gene for øvrig trafik og øvrige parkerende såfremt du kan fremsende dokumentation for, at du har måttet rekvirere vejhjælp eller autoriseret værksted omkring samme tidspunkt.

Kontakt ONEPARK klageafdeling skriftligt HER, vedlagt den nødvendige dokumentation.

Vores procedure er fastlagt og følges punktligt og i henhold til gældende regler på området. På baggrund af manglende betaling udsendes følgende:

  • Betalingspåmindelse udsendes. Der pålægges ikke rykkergebyr til denne første betalingspåmindelse.
  • Betales kontrolgebyret fortsat ikke, udsendes op til tre rykkerskrivelser, hver pålagt kr. 100,- i rykkergebyr. Den sidste rykkerskrivelse kommer med varsel om inkasso og overdragelsesgebyr.
  • Hvis kontrolgebyret og rykkergebyrerne stadig ikke betales, overdrages sagen uden varsel til inkasso med deraf følgende yderligere omkostninger.

Betalingsfristen fremgår af de fremsendte påmindelser samt rykkere.

Nej. Vi tilbyder ikke en afdragsordning.

Nej. Reglerne er ens for alle på vores parkeringsarealer, og der gives ikke rabat på kontrolgebyrer. På samme måde gives der heller ikke rabat i betalingsautomaterne til indløsning af parkeringsbillet.

Kompensationsbeløbet er sat efter bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledningen af forsinket betaling og i form af, at køretøjet er CVR registreret:

www.retsinformation.dk