Vi servicerer gerne pressen, men vi kan naturligvis ikke udtale os om konkrete sagsbehandlinger, kontraktlige forhold med vores kunder, personlige oplysninger om vores medarbejdere etc.Optagelser

Hvis du har brug for billeder, videoer eller lydoptagelser, bedes du indhente tilladelse hos ONEPARK. Vi yder vores service på andres ejendomme og skal derfor have ejers tilladelse.Kontakt

Al pressehenvendelse bedes foregå til marketing@onepark.dk, som bliver tjekket alle hverdage.

Bemærk, at vores andre medarbejdere, administrative såvel som servicemedarbejdere ikke kan udtale sig på ONEPARKs vegne.